Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die zich inzetten voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief meedenken over schoolbeleid, huisvesting en protocollen.

 • Wat doet de MR

  De medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een hernieuwde kennismaking. Waar de MR precies voor staat, kunt u lezen in de schoolgids. In het kort komt het erop op neer dat wij – drie ouders en drie leerkrachten – ons hard maken voor een goed schoolbeleid.

  Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over:

  • zaken die de Wilgenhoek aangaan, bijvoorbeeld:
   • passend onderwijs
   • de regelgeving die vanuit het ministerie verandert
   • ontwikkelingen rondom voor-, tussen- en naschoolse opvang
   • projectmatig onderwijs
   • opbrengstgericht werken
   • aanpassingen van de schooltijden
   • huisvesting, gymzalen
   • schoolgids
   • formatie
  • zaken die te maken hebben met het welzijn en de ontwikkeling van uw kind in deze school, bijvoorbeeld:
   • huisvesting
   • ICT ontwikkeling
   • diverse protocollen o.a. dyslexie-protocol
   • zorgleerlingen en inclusief onderwijs
 • MR-leden schooljaar

  Oudergeleding

  • Rebekka van Voornveld – Lid
  • Jeroen Kuijk – Voorzitter
  • Josje Boon – Secretaris

  Personeelsgeleding

  • Mitch Didden – Lid
  • Marjan Koopman – Lid
  • Nancy de Boer – Lid

  Voor ouders

  Bij de MR kunt u als ouder ook terecht met vragen over schoolbeleid. U kunt de ouderleden direct aanspreken op het schoolplein of neem contact op via e-mail: MR@obsdewilgenhoek.nl

  Iedere ouder is van harte welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder. De vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. In de schoolkalender staan de vergaderdata.

↑ Scroll to top